Kurs

Kurs


Egenbehandlingsveiledning

(Oppdatert kunnskap og effektive prosedyrer basert på effektiv kommunikasjon, SMS,

video og nettressurser)


Røykesluttveiledning

(Prinsipper og effektive prosedyrer med sikte på størst mulig impact raskest mulig ved bruk av aktiv pasientdeltagelse, et strategisk designet skriv, og enkle henvisningsprosedyrer for videre røykesluttveiledning)Se også

Ressurser

for "minikurs" i from av

praktiske oppsummeringer og "jukselapper"for tema som

diagnose og prognoseKommende kurs


Oppfølging og

vedlikeholdsbehandling

(Prinsipper, ressurser og

praktiske prosedyrer)


Samarbeide med spesialist

(For deg som ønkser å utføre forbehandling, deler av behandling

og/eller oppfølging i samarbeid med meg. Kurset er påmeldingsbasert, og gir deg tilgang til eksklusive ressurser, "hotline" og hospiterings- og veiledningstilbud)


#


Kommentarer, innspill, feilmeldinger og forslag til forbedringer tas imot med takk!


jostein@periodontistandersen.no