Behandling av tannkjøttsykdommer

Behandling av tannkjøttsykdommer

Prinsippet:

De vanligste tannkjøttsykdommene utløses og opprettholdes av bakterier samlet i bakteriebelgg i og under tannkjøttkanten (= spalten mellom tann og tannkjøtt). Behandlingen er todelt:

  1. Tannlegens oppgave: Fjerne bakterier, tannstein og eventuelt tilpasse formen på tannkjøttet - dette tilrettelegger for så god tilheling som mulig.
  2. Pasientens oppgave: Hindre tilvekst av nye bakterier i tannkjøttkanten (grundig egenbehandling) og fjerne eller minimere andre risikofaktorer som kan svekke eller ødelegge for tilheling (f.eks. røyking).