Behandlingsstrategier ved periimplantale sykdommer

Behandlingsstrategier ved periimplantale sykdommerSom ved periodontale sykdommer anbefales det en stegvis tilnærming ved periimplantale sykdommer. Ved periimplantitt er stegene før kiurgi som oftest å regne som forbehandling, men er likevel essensielle for et optimalt behandlingsutbytte på sikt.


Mens rettningslinjene for behandling av periimplantatmukositt er rimelig godt fundert (optimalisering av plakkontroll (og eventuell nødvenig tilpassing av overkonstruksjon), røykeslutt og ikke-kirurgisk rensing med eller uten antimikrobiell tilleggsbehandlig), er ikke evidensen eller konsensusen om den optimale behandlingen like sterk ved periimplantitt.


Det er likevel en økende grad av erfaring og enighet om visse grunnleggende prinsipper blant de fremste periodontistene på området. En omfattende systemtisk oversiktsartikkel av Heitz-Mayfield og Mombelli fra 2014 (sjekket/oppdatert 2019) oppsummerer som følger:

"While the currently available evidence does not allow  any  firm  specific  recommendations  for  nonsurgical or surgical therapy of peri-implantitis, the following elements of therapy seem to be beneficial:


A pretreatment phase including

* Oral hygiene instruction and counseling for smoking cessation

* Assessment of the prosthesis for access for plaque control

* Prosthesis removal and adjustment if required

* Nonsurgical debridement with or without systemic antibiotics


Surgical access (when resolution of peri-implantitis is not achieved with nonsurgical treatment)

  • Full-thickness mucoperiosteal flap to allow thorough cleaning of the contaminated implant.
  • The stabilization of the intraosseous peri-implant defect with a bone substitute/bone graft/bioactive substance with or without a resorbable barrier membrane


Postoperative anti-infective protocol

* Peri- or postoperative systemic antibiotics *

* Chlorhexidine rinses during the healing period (several weeks)


Maintenance care

  • Three- to 6-month maintenance, including oral hygiene instruction and supramucosal biofilm removal"


[Nyere erfaring fra pågående forskning viser at systemisk antibiotika ikke alltid er nødvendig, og bør vurderes på individuell basis]