Tannimplantater

Tannimplantater

Tannimplantat(er) kan i mange tilfeller være en glimrende erstatning hvis du ønsker å erstatte èn eller flere manglende tenner. Et tannimplantat er en titanskrue (= en kunstig tannrot) som skrues inn i kjevebein. Ved tilheling vokser tannimplantatet fast i kjevebeinet, og en krone (= kunstig tann) eller bro/protese (= kunstige sammenhengende tenner) kan festes på toppen.


Lurer du på om tannimplantatbehandling kan være noe for deg,

kan du bestille time til en undersøkelse (se her).Prognose for tannimplantater:


Det er viktig å presisere at tannimplantater ikke er en fullstendig risikofri løsning for evig og alltid, men likevel har tannimplantater (implanatskruen) som regel en veldig god prognose (studier viser at over 95% av implantater vokser fast og forblir fastvokst i kjeven i minst fem år, og de aller fleste av disse opprettholder en god prognose videre). Optimal prognose er imidlertid avhengig av:


1. God planlegging og informasjon


2. Tilstrekkelig mengde kjevebein i ønsket område


3. Tilheling under optimale forhold

(fravær av risikofaktorer som bakteriebelegg, tannkjøttsykdom, røyking og betennelses-/hormonrelaterte sykdommer (f.eks. ustabil diabetes))


4. Godt vedlikehold utført av pasienten

og regelmessig oppfølging av tannlege/tannpleier

(= forebygging av de samme risikofaktorene som under tilheling)


Tannimplantater og røyking:

Røyking er en betydelig risikofaktor for at tannimplantater ikke vokser fast i kjevebeinet og for sykdom senere. Røykeslutt anbefales derfor sterkt forut for behandling. Hvis du røyker, må du akseptere en svekket prognose og større fare for komplikasjoner. I tilfeller hvor røyking anses å vesentlig svekke tilhelingspotensialet i kjevene, vil røykeslutt være en forutsetning for å kunne tilby forsvarlig implantatbehandling.


PS:

Selv om prognosen generelt er svært god, og det ikke skulle foreligge noen kjente risikofaktorer, kan det aldri garanteres at et implantat vil vokse fast eller forbli fastvokst i kjevebeinet (en såkalt biologisk komplikasjon).

Skulle det mot formodning oppstå biologiske komplikasjoner med implantater, som tannkjøttsykdom eller manglende fastgroing, har vi kompetansen til å håndtere dette på beste måte. I mange tilfeller kan det settes et nytt implantat hvis kjevebeinsforholdene tillater det.