Behandlingsstrategier ved periodontitt

Behandlingsstrategier ved periodontitt


Overordnet behandlingsstrategi er en stegvis tilnærming med maksimal grundighet i hvert ledd hvor sykdom forsøkes løst på enkleste nivå; tilnærmingen er beskrevet godt i konklusjonen til Preus et al. 2014:


"Ved periodontitt - velg vanlig fremgangsmåte:

Start med hygieneinstruksjon og motivasjon; krev god hygiene - ellers vil en systematisk behandling ha liten langvarig effekt (krav til pasienten). Vær sikker på at din SRP er av høy kvalitet; med eller uten kirurgi (krav til tannlegen). Hvis du ikke føler du er god nok til dette - henvis til spesialist i periodonti. Skulle den periodontale destruksjon fortsette i et eller flere sites etter behandling: Sjekk først hygiene og eventuelt reinstruér/remotivér. Skulle hygienen være utilstrekkelig er gjentagelse av SRP det riktige valg av behandling - dette krever en god kommunikasjon med pasienten som forventer at man blir bra etter en behandling. Det kan dog være at du har oversett en differensialdiagnose - sjekk dette og gjennomfør behandling av disse, før eventuell rebehandling (SRP). Hvis du ikke finner noen klar grunn for residiv/  av destruksjonen, og er sikker på at det ikke er relatert til utilstrekkelig hygiene eller differensialdiagnostikk, kan du vurdere om antibiotika skal brukes. I så fall skal det tas en bakterieprøve, og deretter en SRP/«Full mouth desinfection» i tillegg til det antibiotikum som indikeres etter bakteriprøvesvaret (63,65). I slike tilfeller bør man henvise til kompetent spesialist i periodonti da dette er en svært vanskelig logistisk øvelse for den utrenede".


"Et kritisk blikk på dokumentasjonen for bruk av

(Amoxicillin + Metronidazol) i periodontien"

(Preus, Malik, Afzal, Scheie og Bælum;

Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 720—32)Se også Behandling av tannkjøttsykdommer

under pasientinformasjon.