Priser

Priser og økonomiske støtteordninger


Ved de fleste typer undersøkelser og behandliger av tannkjøttsykdom får du i de fleste tilfeller dekket deler av kostnadene automatisk av HELFO. Mer informasjon om aktuelle økonomiske støtteordninger finner du neders på denne siden, eller ved å trykke her.


Undersøkelser:

 • Undersøkelse og utredning av tannkjøttsykdom: Se her.
 • Dersom du ikke er henvist fra tannlege eller tannpleier, se her.


Spesialundersøkelser:

 • Kosmetisk/funksjonelle tannkjøttkorrigering: Se her.
 • Tannimplantat: Se her.


Behandling:

 • Sykdomsbehandling: Etter tidsbruk og prosedyretakster - se priseksempler her.
 • Tannkjøttkorrigering: Etter kostnadsoverslag ut i fra undersøkelse.
 • Tannimplantater (Risør tannlegesenter): Kr. 0 - 12 000 (avhengig av eventuell støtte).


Økonomiske støtteordninger:

 • HELFO (de aller fleste får automatisk mer eller mindre støtte, men sjeldent 100%)
 • Pasientreiser (dersom du har lang reisevei eller trenger tilpasset transport)
 • NAV (dersom du har under det NAV definerer som lav inntekt og/eller formue)
 • Forsikring (kan være aktuelt ved implantatbehandling)


  En full oversikt over støtteordnigene finner du her.


  Hvis du skulle ha spørsmål utover det som er forklart i lenken over, vennligst ta kontakt direkte med aktuelt foretak for mer infon:

  HELFO

  Pasientreiser

  NAV