Periodontal rehabilitering


Periodontal rehabilitering


¤ Rådgivning

¤ Samarbeid

¤ Samarbeid med spes.prot.

¤ KjeveortopediRådgivning

Ved planlegging av rehabilitering etter periodontittbehandling er det ofte nødvendig å se totalbildet i tillegg til prognosen for hver enkelt tann. Jeg er i så måte mer enn gjerne behjelpelig med planlegging og tenkning rundt rehabilitering. Aspekter som tilrettelegging for effektiv daglig plakkontroll over tid (inkludert valg av type protetikk, utforming, og hygiene-remedier/-teknikker) er essensielt for en optimal prognose, og er forhold jeg som regel får et godt grunnlag for å uttale meg om på individuell basis i løpet av en systematisk periodontittbehandling.


Jeg er også del av et spesialistforum som etter behov diskuterer kasus for å få innspill og flere perspektiver på aktuelle problemstillinger.


Samarbeid

Jeg kan om ønskelig utføre ting som ekstraksjoner og tillaging av midlertidige proteser.


Samarbeid med spes.prot.

Jeg har direkte samarbeid med tannlege spes. protetikk Per Kristian Lunvall ved Kastell tannlegesenter i Arendal. Hvis behov og ønskelig kan jeg samordne fullstendig periodontal behandling, rehabilitering og oppfølging.


Kjeveortopedi

Kjeveortopedi kan av og til være aktuelt i forbindelse med rehabilitering. Jeg kan om ønskelig henvise og samordene dette.


Ta kontakt om det er noe du lurer på,

vurderer eller ønsker hjelp til!