Regenerasjonsbehandling


Regenerasjonsbehandling


Periodontal regenerasjonsbehandling

Ved egnede beindefekter og kontroll over risikofaktorer* tilbys regenerasjonsbehandling.

Regenerasjonsbehandling tar sikte på å gjenoppbygge original vevsstruktur (som bein og rotfibre) fremfor tilheling med et reparasjonsvev ("long junctional epithelium").

Reparasjonsvev er nødvendigvis ikke et problem, men regenerasjon kan ha sine fordeler i visse situasjoner.


Det benyttes velutprøvde og godt dokumenterte biomaterialer av typen beinsubstitutt, kollagenmembraner og emaljematriksderivat

(Emdogain ®).


Pasienten informeres grundig om aktuelle biomaterialer, risikofaktorer og prognose før denne type behandling eventuelt avtales.


80-100 % av materialkostnaden refunderes av HELFO, så regenerasjonsbehandling er forholdsvis rimelig for pasienten.


* Røyking er en spesielt kritisk risikofaktor ved regenerasjonsbehandling siden regenerasjon er særlig avhengig av optimal blodtilførsel og normal cellefunksjon; ved større (men per se anatomisk egnede) beindefekter kan følgelig slik behandling ikke alltid tilbys.Vedvarende god plakkontroll er også en forutsetning for regenerasjonsbehandling.


Periimplantal regenerasjonsbehandling

Beingrafting og membran kan i gitte situasjoner være et fordelaktig avsluttende behandlingssteg ved periimplantittbehandling, basert på studier som viser at fordeler ved utfylling av beindefekter, og at reosseointegrering kan forekomme under under visse forhold.