Implantatbehandling

Implantatbehandling


Jeg tilbyr:

¤ Fiksturinnsetting *

¤ Oppfølgingsplan og oppfølging


Ved implantatbehandling vektlegges det sterkt at pasienten

¤ informeres grundig men tilpasset

¤ er klar over eventuelle og aktuelle risikofaktorer

¤ tilbys veiledning for optimal egenbehandling

¤ tilbys oppfølging hvis ønskelig fra henviser


Pasientinformasjonen finner du her.


Tilbud om komplett implantatbehandling


Kastell tannlegesenter:

Samarbeid med tannlege spes. protetikk Per Kristian Lundvall.


Risør tannlegesenter:

Tannlegene Sverre Aukland og Ellen Vigen har spesialkompetanse for implantatprotetikk med refusjonsrett fra HELFO.


Ved mer komplekse tilfeller samarbeider jeg direkte med tannlege spes.protetikk Per Kristian Lundvall og oralkirurg Endre Hellem, eventuelt Sørlandet sykehus Arendal.* For øyeblikket tilbyr jeg fiksturer fra Straumann. Enkel beinoppbygging utføres, men foreløpig utfører jeg ikke sinuslift eller annen omfattende (vertikal) beinoppbygging. Skulle jeg mottat pasienter med slike behov, sendes de sømløst videre til oralkirurg etter avtale med henviser. I tilfeller hvor jeg eventuelt må videresende henviste pasienter, belastes de ikke økonomisk.Mer informasjon om implantatbehandling/pasientinformasjon:

Undersøkelse før implantatbehandling

Implantatbehandling

Priser