Kortversjonen: Tannkjøttsykdom og behandling

Kortversjonenen:

Tannkjøttsykdom og behandling(Dette er en komprimert oversikt. Mer utfyllende info finner du ut fra hovedmenyen)


De vanligste tannkjøttsykdommene:


Gingivitt

er en overfladisk sykdom som kan forårsake blødning og hevelse i tannkjøttet, og er en risikofaktor for utvikling av mer omfattene tannkjøttsykdom (periodontitt) dersom man er motakelig for det.


Periodontitt

(også kjent som phyrrea)

er en mer dyptgående og omfattende tannkjøttsbetennelese som fører til gradvis nedbrytning av tannfeste og kjevebein rundt involverte tenner. I ytterste konsekvens kan dette medføre tanntap. Vanlige symptomer (men ikke alltid tilstede) er lettblødende og hovent tannkjøtt, gradvis løsere tenner, blottlagte tannhalser, og vond lukt/smak. Smerte forekommer relativt skjeldent, selv ved alvorlig og omfattende sykdom.


Tannkjøttsykdom rundt tannimplantater

Tannimplantater er minst like utsatt for tannkjøttsykdommer som tenner, og mer omfattende sykdom er ofte vanskeligere å behandle enn lignende sykdom rundt tenner.Mer om periodontitt:


Periodontitt er en infeksjonssykdom som skaper en betennelse i tannkjøttet/tannfestet rundt tenner.

Sykdommen skyldes ansamling av bakterier i bakteriebelegg i og under tannkjøttskanten hos personer som er mottakelige.

Sykdomsprosessen kan tenkes på som et overivrig immunforsvar i tannkjøttet som reagere uforholdsmessig hissig på tilstedeværende bakterier, og setter igang en betennelsesreaksjon som gradvis bryter ned tannfeste, kjevebein og tannkjøtt.

Periodontitt forekommer i varierende grad hos rundt halvparten av den voksne befolkningen, og ca 10% har omfattende sykdom.Risikofaktorer for utvikling av periodontitt før og etter behandling:


• Bakteriebelegg i og under tannkjøttskanten

• Røyking

• Ustabil diabetes/prediabetes

• Betennelse- og immunsykdommer og tilstander

• Hormonrelaterte tilstander (som stress og graviditet)

• Vitamin- og mineralmangel

• Generelt redusert helsetilstand


Tannkjøttsykdommer kan også negativt påvirke andre kroniske sykdommer og betennelsestilstander ellers i kroppen

(som diabetes og hjerte-karsykdom).Behandling:


Behandling av tannkjøttsykdommer går ut på å

tilrettelegge for optimal tilheling.

Dette innebærer et delt anvar, hvor

spesialist/tannlege/tannpleier

fjerner bakteriebelegg og tannstein, og eventuellt

tilpasser formen på tannkjøttet og/eller tenner

(profesjonell behandling).

Minst like viktig, for å både bli og holde seg frisk,

er en effektiv innsats fra pasienten

(egenbehandling).

Egenbehandling inkluderer daglig grundig fjerning av

bakteriebelegg og fravær/minimering av de

overnevnte andre risikofaktorene.


Optimal behandling (ikke minst fra din side) gir de beste,

og ofte eneste muligheten, for en god og holdbar tilheling etter behandling. Noen tenner kan ha såpass svekket gjenværende tannfeste og/eller muligheter for tilheling, at (full) tilheling ikke kan forventes eller være mulig. Disse tennene kan enten vedlikeholdes, bli stående så lenge de holder,  eller fjernes.


Har man imdlertid først hatt periodontitt, har man alltid mottageligheten for ny sykdom. Livslang oppfølging og vedlikeholdsvehandling er som regel nødvendig for å opprettholde maksimal friskhet og forebygge tanntap.