Behandlingstrategier og tidsforløp

Hvordan legges behandlingen opp - og hvor lang tid tar det?


Behandlingsopplegget:


Forbehandling: (Ikke alltid nødvendig)

En periode med egenbehandling før oppstart av profesjonell behandling kan være nødvendig og/eller fordelaktig. Målet er å redusere overfladisk bløding og betennelse for å få et optimalt utbytte av videre behandling. Noen uker med svært effektiv egenbehandling er vanligvis tilstrekkelig for å oppnå betydelige o gmerkbare forbedringer overfladisk i tannkjøttet.


Hovedbehandling:               

Profesjonell behandling, som regel rens eller dyprensbehandling.


Tilleggsbehandling: (Ikke alltid nødvendig)

Videre profesjonell behandling steder hvor rens eller dyprensbehandling ikke kan oppnå eller fører til full eller ønsket grad av tilheling; innebærer vanligvis tannkjøttoperasjoner og/eller medikamentbruk.


Oppfølging/vedlikehold:     

Inntil friskmelding bør tilheling følges tett opp; etter friskmelding vil det i mange tilfeller forstatt være anbefalt med tettere oppfølging enn bare den vanlig årlige "standardsjekken".
Behandlingstid:


Det er tre tidsaspekter ved tannkjøttbehandling:


1. Behandling ()


2. Tilheling (tiden det tar for tannkjøtt og kjevebein å tilhele)


3. Oppfølging (hvor lenge tilhelingen må følges opp)Det kan være relativt store variasjoner angående behandlingstid fra tilfelle til tilfelle, så det understående er bare en generell pekepin på tidsaspektet for de mest typiske tilfellene:


Gingivitt og periimplantatmukositt:

  • Behandlingtiden består som regel av en egenbehandlingsfase (2-4 uker) + èn seanse med profesjonell behandling før og/eller etter egenbehandlingsfasen.
  • Tilhelingstid er vanligvis noen uker, forutsatt grundig egenbehandling.
  • Oppfølgingsbehovet varierer fra flere ganger årlig til ikke noen spesiell ekstra oppfølging utover vanlig (årlig/halvårlig) tannsjekk.


Periodontitt og periimplantitt:

  • Forbehandlingsfase kan være nødvendig/fordelaktig over noen uker.
  • Hovedbehandling kan ta fra èn til flere behandlingsseanser (vanligvis ikke mer enn 4-6 seanser); tilheling kan vanligvis vurderes etter 3-6 måneder.
  • Eventuell tilleggsbehandling; endelig tilheling etter dette kan vanligvis vurderes etter 6-12 måneder.
  • Oppfølgingstiden er livslang og er rettet mot å effektivt forebygge ny sykdom og eventuelt stoppe ny sykdom på et tidlig stadium.