Behandlingstilbudet


Behandlingstilbudet¤ Utredning, behandling og oppfølging av gingivale, periodontale

og periimplantale sykdommer og tilstander


¤ Periodontal regenerasjonsbehandling


¤ Mukogingivalkirurgi, inkludert preprotetisk behandling


¤ Fiksturinnsetting og oppfølging av implantatbehandling


¤ Deltagelse i interdisiplinær utredning og behandlingsplanleggingRådgivning

Som spesialist har jeg også et ansvar overfor tannleger og tannpleiere i området å være en lokal rådgiver og "spørreinstans" innen fagfeltet mitt, så for all del ta kontakt hvis du har spørsmål eller noe du ønsker å diskutere angående periodonti, implantologi eller interdisiplinær behandling! Dette er et lavterskeltilbud for alle typer spørsmål eller om du bare ønsker noen å kaste ball med.


Kontaktinformasjon finner du her.