For leger

For leger og andre helsearbeidere


Tannkjøttsykdommer (særlig de vevsdestruktive sykdommene periodontitt og periimplantitt) kan påvirke og bli påvirket av en rekke (systemiske) sykdommer og tilstander, blant annet diabetes, hjert-karsykdom og betennelsessykdommer (som artritt). Forhold som stress, graviditet og mangeltilstander kan også øke graden av inflammasjon ved tannkjøttsykdom.


Blødninger/betennelse i tannkjøttet kan være symptomer på en rekke  og tilstander, blant andre mangel- og hormonelle tilstander. Mulige virkningsmekanismer/sammehenger er:

* Økt konsentrasjon av inflammasjonsstoffer i blodbanen

* Kronisk mobilisering av immunforsvaret

* Bakteremi


Krysningspunkter odontologi og generell medisin

Tema 1: 

Gingival hyperplasi

Generell gingival hyperplasi er ofte assosiert med medikamenter som kalsimantagonister, hydantoinderivater og kalsinevrinhemmere, og kan kreve et samarbeid mellom lege og tannlege; mer informasjon finner du her: "Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO)" (Lygre; Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 370—5)


Før:

Etter:

Legemiddelindusert gingival hyperplasi (LIGO)

Utført behandling:

1. Kalsiumantagonistpreparat byttet til annet alternativ

2. Kirurgisk eksisjon/korrigering

(Bilder: Jostein Andersen)