Mikrogingival og preprotetisk kirurgi

Mukogingival og preprotetisk kirurgi


Jeg tilbyr:

¤ Retraksjonsbehandling

¤ Behandling av gingival hyperplasi

¤ Kroneforlenging

¤ Preprotetisk gingival tilpassing

¤ Økning av tannkjøttsfylde

¤ Fjerning av leppebånd


Send meg gjerne bilde(r) og røntgen for en uforpliktende diskusjon og evaluering av muligheter.


Mer informasjon om retraksjonsbehandling

«Langtidsresultater etter kirurgisk korrigering av bukkale gingivale retraksjoner. En litteraturstudie»

(Andersen J, Koldsland OC, Aass AM og Wohlfahrt JC;

Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 810—7)


Mer informasjon om gingival hyperplasi

"Legemiddelindusert gingival overvekst (LIGO)"

(Lygre; Nor Tannlegeforen Tid 2014; 124: 370—5)


Mer informasjon om preprotetisk kroneforlenging

"Kroneforlenging – når er dette en nødvendig preprotetisk behandling?"

(Byberg, Wathne, Nesse og Leknes, Nor Tannlegeforen Tid 2008;

118: 368—74)Pasientinformasjon om tannkjøttskorrigeringer finner du her