Periimplantitt

PeriimplantittTannkjøttsbetennelese rundt tannimplantat som fører til tap av kjevebein, i ytterste konsekvens tap av implantatet (tilsvarer på mange måter periodontitt)


Vedvarende bakteriebelegg i tannkjøttskanten, periimplantatmukositt, periodontitt, røyking, ustabil diabetes, immun- og betennelsessykdommer, er kjente risikofaktorer for utvikling og opprettholdelse av periimplantitt.


Blødning og/eller utsiving av puss

(ofte merkbart som vond smak) fra tannkjøttskanten rundt implantater er de vanligste symptomene på periimplantitt. Ved mer langtkommet sykdom kan tannkjøttet trekke seg tilbake og selve implantatskruen bli synlig. Smerte/ubehag kan forekomme.