Periodontitt

Periodontitt


Betennelse på innsiden av tannkjøttet rundt tenner,

utløst og opprettholdt av bakterier i og under tannkjøttkanten (overgangen mellom tann og tannkjøtt)


Medfører gradvis nedbrytning av tannfeste, kjevbein og tannkjøtt og kan i ytterste konsekvens medføre tanntap (periodontitt kan tenkes på som et overivrig immun-

forsvar i tannkjøttet som reagere uforholdsmessig

hissig på tilstedeværende bakterier)


Involverer en immunrespons i tannkjøttet som er genetisk betinget, og har en arvelighet på rundt 50%


Forekommer i varierende grad hos rundt

halvparten av den voksne befolkningen

Ca 10% har omfattende sykdom


Kan gi symptomer som

* lettblødende og hovent tannkjøtt

* gradvis løsere tenner

* blottlagte tannhalser/-røtter

* vond lukt/smak

Smerte forekommer relativt skjeldent,

selv ved omfattende sykdom


Mange opplever ingen eller kun svake/periodevise symptomer.

Det er ingen automatisk sammenheng mellom symptomer og graden/omfanget av periodontitt


Risikofaktorer for utvikling av periodontitt:

• Bakteriebelegg i og under tannkjøttskanten

• Røyking

• Ustabil diabetes/prediabetes

• Betennelse- og immunsykdommer og tilstander

• Hormonrelaterte tilstander (som stress og graviditet)

• Vitamin- og mineralmangel

• Generelt redusert helsetilstand


Kan negativt påvirke andre kroniske sykdommer og betennelsestilstander ellers i kroppen

(som diabetes og hjerte-karsykdom)