Priseksempler

Priseksempler (egenandel) for behandling av tannkjøttsykdom:


Alle kostnadsoverslag utarbeides på individuell basis (f.eks. kan samme diagnose hos to pasienter medføre ulik behandling(strategi) avhengig av flere forhold); kostnadsoverslag for behandling fremlegges alltid og må godkjennes av pasienten før behandling igangsettes.

(De to siste priseksemplene under inkluderer refusjon etter frikort egenandelstak 2-ordningen; mer informasjon om denne ordningen finner du her).


Moderat/alvorlig periodontitt:

(Omfattende undersøkelse, røngenstatus, 2-4 seanser ikke-kirurgisk behandling)

ca kr. 5-8 000


Generalisert alvorlig periodontitt:

(Omfattende undersøkelse, røngenstatus, 4 seanser ikke-kirurgisk behandling + 2 operasjoner)

ca kr. 10-12 000


Omfattende generalisert alvorlig periodontitt:

(Omfattende undersøkelse, røngenstatus, 4 seanser ikke-kirurgisk behandling + 4 operasjoner)

ca kr. 16 000