Tannimplantater

Tannimplantatundersøkelse og -behandlingsplanlegging(Det understående gjelder den kirurgiske delen av implantat-behandling (innsetting av selve implantat«skruen» i kjevebein); planlegging og utføring av tannerstatning på toppen av implantat utføres av og i samarbeid med enten henvisende tannlege eller

tannlege med spesial- eller spesialistkompetanse på dette)


(Illustrasjon: Straumann AG)Hvis du mangler en eller flere tenner og lurer på om implantatbehandling kan være noe for deg, kan du bestille time til en undersøkelse for å:


1. Finne og diskutere muligheter og alternativer 

(implantatbehandling er ikke alltid mulig

eller det beste alternativet)


2. Kartlegge mulige risikofaktorer

(som lokal eller systemisk sykdom og røyking)

som kan påvirke behandlingen


3. Informere og diskutere de ulike aspektene

ved implantatbehandling med deg

slik at forholdene legges til rette

for et optimalt resultat.


4. Undersøke dine eventuelle rettigheter

for økonomisk støtte


En implantatundersøkelse koster fra kr. 0 til  1250, avhengig av:


•  om du har krav på økonomisk støtte

(vi hjelper deg å finne ut av dette)


•  om du er henvist fra annen tannlege

(og en del av vurdering alt er utført)


•  kompleksitet og tidsbruk


I noen tilfeller kan det være behov

spesialrøntgenbilde - lokal CT

(dette utføres i så fall hos en annen

tannklinikk og betales separat)


NB:


1: Forsvarlig og optimal implantatbehandling er avhengig av sunne og friske forhold i hele munnhulen; det kan derfor være behov for en vanlig/helhetlig undersøkelse hvis det er opplagt eller er mistanke om sykdom (som karies/tannråte, tannkjøttsykdom og rotbetennelser), eller det er en stund siden du sist hadde en full tannsjekk.


2: Ved særlig utfordrende medisinske eller tekniske forhold samarbeider vi med og henviser deg videre til sykehus/oralkirurg; du skal være trygg på at du får den beste behandlingen mulig og havner i rette hender ut i fra dine behov.