Skriv


SKRIV


Premedisinering med benzodiazepiner

(pasientinformasjon og samtykke)

(NB: Skrivet er basert på terapianbefalingen til Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03, og kan bli utdatert hvis det kommer endringer)


Manglende evne til egenomsorg

(plass til stempel øverst; kan sendes lege/psykolog; returnert skjema kan lagres i Opus som dokumentasjon)


Infeksjonsforebyggende behandling

(plass til stempel øverst; kan sendes lege; returnert skjema kan lagres i Opus som dokumentasjon)